ПУБЛИЧНA ПОКАНA ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г

Author

„Машини за разработка на иновативни продукти от рециклирани пластмасови отпадъци за строителната индустрия“  финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  2021/335080, в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“

Срок за кандидатстване: 23.12.2022 г. / 14:00 ч.

Изтеглете необходимия пакет документи от линка по-долу:

Share This Article
Join A Newslatter

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sollicitudin consectetur netus dui, ultrices.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *