admin

ПУБЛИЧНA ПОКАНA ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г

„Машини за разработка на иновативни продукти от рециклирани пластмасови отпадъци за строителната индустрия“  финансирана съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ  2021/335080, в рамките на  Покана за набиране на проектни предложения по Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ (Малка грантова схема) на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“ Срок за кандидатстване: 23.12.2022 г. / 14:00 ч. …

ПУБЛИЧНA ПОКАНA ПО РЕДА НА ПМС 118/2014 г Read More »